Sertifisert miljøfyrtårnbedrift

Sertifisering etter "Direktiv om trykkpåsatt utstyr". ( PED 2014/68/EU )

BUSKERUD KULDE AS er fullt registrert som leverandør i StartBANK.