SERTIFISERINGER
 

Buskerud Kulde As innehar de nødvendige sertifiseringer som kreves innen kuldeteknikk. Bedriften har siden 80-tallet operert etter relevante kvalitetsssystemer. Systemet utvikles og revideres, og bedriften overvåker at alle medarbeidere er kjent med,- og følger vårt kvalitetssikringssystem.

Av de godkjenninger som gjelder i dag nevnes:

Buskerud Kulde AS er sertifisert etter F-gass forordningen (EF) 842/2006.
 Klasse 1.

”Direktoratet for byggkvalitet”. Vår godkjenning tillater prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse2, og utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2.

”Sertifisering etter Direktiv om trykkpåsatt utstyr” ( PED 2014/68/EU )
Buskerud Kulde AS er sertifisert til konstruksjon og sammenstilling av kuldeanlegg i kategori 3 og 4 med påfølgende egenkontroll etter modul H og H1. Vi foretar lovpålagt CE – merking av det komplette sammenstilte kuldeanlegg. Se kopi av vårt sertifikat her.

”Andre relevante sertifikater”. Teknikere og øvrige fagarbeidere i Buskerud Kulde AS innehar de personlige sertifikater som kreves i deres yrke.

Her nevner vi ” HMS kort for byggenæringen”, ” Sertifikat for varme arbeider”
”Sertifikat for hardlodding”, ” ”Kompetansebevis for bruk av personløfter”, ”Truckførerbevis”