VAREHANDEL
SYKEHUS
LANDBRUK
KLIMAKJØLING
 • INDUSTRI
 • VEDLIKEHOLD
   
  INDUSTRI
   

  En rekke industriprosesser krever kontinuerlig kjøling i produksjonen. Det kan være spesielle maskiner eller utstyr som må avkjøles, eller produkter som setter spesielle krav til temperatur.

  Buskerud Kulde har levert en rekke kuldeanlegg til næringsmiddelproduksjon av forskjellig art, og vi kjenner detaljert til de krav denne bransjen må tilfredsstille.

  Som et eksempel på hva kuldeteknikken kan anvendes til nevner vi en del andre industriprosesser vi har levert anlegg til:

  Produksjon av kabel, gummivarer, råstoff til sprengstoff, kjøling av kontrollutstyr i papir- og celluloseindustrien, kjøling av utstyr for plaststøp. Vi har også levert kuldeanlegg til metallindustri og bidrar til nedkjøling og gjenvinning av gass.

  Noen av disse anlegg er basert på tradisjonell kuldeteknikk, mens andre inneholder detaljer som muliggjør kjøling ved hjelp av "naturlig kulde". Vi kan levere anlegg som i deler av året utnytter den lave utetemperaturen, noe som gir god driftsøkonomi.

  Vi utarbeider gjerne et forslag til systemløsning i samarbeid med kundens tekniske avdeling, samtidig som vi kan gi en oversikt over forventede årlige driftskostnader og energiforbruk.