ARKIV

31.08.01
CA-Lager - En teknologisk utfordring

Nytt spennende prosjekt tas i bruk. Kombinasjonen kulde og konserverende gasser kan gi store gevinster i landbruket. Buskerud Kulde AS ble i skarp konkurranse valgt som leverandør av kuldeanleggene ved det nye CA-lageret i Lier.
Totalt 4 lagerceller hver på ca 200 m2 skal gi friske grønnsaker gjennom hele vinteren.

Her tar man i bruk ny teknologi ved at man kombinerer kulde med bruk av lagringsgasser som reduserer oksygeninnholdet i lageret til et minimum.

Dette setter store krav til de tekniske anlegg, -det er nemlig ikke mulig å utføre reperasjoner eller annet arbeid inne i lager-cellene når oksygenet er fjernet.

Installasjonsarbeidet har vært utført med den største nøyaktighet. Alle rør,- og kabelgjennomføringer må være fullstendig gasstette,- og så mye som praktisk mulig av automatikk,- og reguleringsutstyr er plassert utenfor
selve lager-cellen.

Prosjektet har gitt verdifull erfaring innen et ny
nisje av kuldeteknikken


[ Tilbake ]