ARKIV

17.07.02
VEDLIKEHOLDSMARKEDET I VEKST

En stor del av våre kunder har nå inngått avtaler om planmessig vedlikehold av sine kuldeanlegg.
Dagens samfunn stiller strenge krav til kvalitetssikring av
den daglige drift av teknisk utstyr, dette gjelder også kuldeanlegg. Vår bedrift har i siden 80-tallet tilbudt forebyggende vedlikehold av de anlegg vi leverer. Andelen av anleggseiere som inngår slike avtaler er økende.

Vi opplever nå en utvidelse av kvalitetsbegrepet. På 90- tallet fokuserte man på rutinene ved bygging av nye anlegg samt sluttkontroll av det ferdige produkt.

I de senere år har denne rutinen blitt utvidet til å omfatte anleggets drift også etter at det er levert.

De siste års fokus på trygg kjølekjede samt de store kostnader som er forbundet med driftsavbrudd, fører til en markert vekst i utført planmessig vedlikehold. Antall akutte driftsavbrudd viser en tilsvarende fallende tendens.

Den pågående debatt om minimalisering av lekkasjer fra kuldeanlegg vil trolig øke fokus på vedlikehold ytterlig.

[ Tilbake ]