ARKIV

10.10.02
AVGIFT PÅ KULDEMEDIE

Statsbudsjettet for 2003 innholder forslag om avgift på kuldemedie. Dette vil få betydlige konsekvenser for brukere
og leverandører. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2003 vil påføre norsk kuldebransje ca 100 millioner kroner i økte avgifter.
Dette fremgår av budsjettes kapittel 5548 post 70.

Avgiften vil bli lagt på HFK kuldemediene med varierende størrelse. Beløpet avhenger av mediets drivhuseffekt. Den største avgiften vil ramme R-507 med ca kr 600,- pr kg.

R-134 a vil bli pålagt en avgift på ca kr 240,- pr kg hvis forslaget vedtas.

Dette er dramatiske tall og det stilles spørsmål ved motivet.

Bransjen ( brukere og leverandører), har hittil praktisert et selvfinansierende opplegg hvor man innbetaler en langt lavere pant som refunderes ved retur av brukt medie.
(I praksis kr 150,- pr kg)

Det forunderlige med regjeringens forslag er at innsamling av brukt medie ikke lenger gir returpant, det kan virke som om forslaget kun har økonomiske motiver.


[ Tilbake ]