ARKIV

12.11.02
FORSKRIFT OM TRYKKPÅKJENT UTSTYR

I snart 10 år har vår bedrift arbeidet etter et eget kvalites sikringssystem.
Hvert år gjennomgår systemet nødvendig tilpassning og oppgradering. I år ivaretas forholdet til "FORSKRIFT FOR TRYKKPÅKJENT UTSTYR" som nå gjelder for alle nye kuldeanlegg. Som kjent arbeider alle kuldeanlegg med kjemikalier under trykk. Regelverket har vært noe uklart i forholdet til kuldeanlegg og informasjonen har vært fordelt på mange forskjellige lover og forskrifter.

I de senere år har EU og,- dermed EØS landene,- innført et mer rettlinjet system på sine forskrifter. Et eksempel på dette var "Maskindirektivet" som nå har vært førende i snart 6 år.

I disse dager implementers "FORSKRIFT FOR TRYKKPÅKJENT UTSTYR". Dette vil berøre alle nye kuldeanlegg med innvendig volum større enn 1 liter.
Vår bedrift har valgt å integrere de praktiske følger av forskriften i vårt eget kvalites sikrings system.

I praksis endrer dette ved noen av våre systemvalg, og det setter noen begrensninger for volum på væsketanker og hvilke ekstra kontrollrutiner disse må underkastes.

Vi tror ikke denne forskriften vil skape noen problemer for våre kunder, men kravet til dokumentasjon og tid for utprøving øker noe.

For noen komponeneter øker også leveringstiden.

De er viktig at sluttbruker gjør seg kjent med at forskriften nå er gjeldene, og at det settes av tid i byggetiden til nødvendige kontroller.

Oppbevaring av den dokumentasjon som medfølger anlegget
må også gis tilstrekkelig oppmerksomhet.

Vi står til tjeneste ved spørsmål eller anmerkninger.


[ Tilbake ]