ARKIV

09.12.02
AVGIFT PÅ KULDEMEDIE

Det gikk som vi fryktet,- den foreslåtte avgift på kuldemedier ble vedtatt i Stortinget 2. desember.
Les mer her:...... Som det fremgår av vårt innlegg av 10. oktober,- varslet forslaget til Statsbudsjett en betydelig avgift på kuldemedier. Denne avgiften er fra statens side kun økonomisk motivert, og den vil ramme vår bransje meget hardt. Bransjens protester var kraftige og de ble faglig godt underbygget. Vi håpet i det lengste at våre politikere vil ta fornuften fangen, men slik gikk det altså ikke.
Den 2. desember ble budsjettet vedtatt i Stortinget, herunder avgift på kuldemedier.

Vi har nå fått en særnorsk avgift som gjør landets industri og handel enda mindre konkurranse-dyktig i forhold til våre naboland.

I tillegg har myndighetene slått bena under bransjens allerede innarbeidete retursystem. Hvordan den inbetalte returpant nå skal administreres gjennstår å se, vi legger ut informasjon her så snart vi kjenner resultatet.


[ Tilbake ]