ARKIV

27.08.03
Statlig Refusjonsordning for HFK

Vår bransje har det siste året etterspurt en refusjonsordning for innbetalt HFK-avgift.
Som kjent bortfalt den frivillge ordningen med retur av gebyr ved innlevering av brukt medie. Nå har Stortinget vedtatt en statlig refusjonsordning. Les mer her..... Stortingsproposisjon nr 65, vedtatt i juni 2003 fastslår at det nå skal være en refusjonsordning for innbetalt HFK avgift.

Statsbudsjettet inneholder en bevilgning på 50,0 mill kroner til slike formål, og kuldemediet HFK omfattes nå av denne ordningen.

Vi venter nå på en egen forskrift som omhandler den praktiske gjennomføringen av refusjonen.

Vårt firma vil innhente informasjon så snart dette foreligger.

[ Tilbake ]