ARKIV

27.11.03
EU krav til lekkasjesøking på kuldeanlegg

EU har nå en s.k "forordning" om lekkasjesøking på HFK-baserte kuldeanlegg ute på høring.Hvis EU-kommisjonen ikke mottar alvorlige protester vil denne tre i kraft årskiftet 2005/2006. Forordningen vil også gjelde i Norge via EØS avtalen. Les mer her.........
Forordningen har det foreløpige nummer COM 2003- 492.
Dette gjelder altså alle anlegg som inneholder mer enn 3 kg HFK.( Eksempler på HFK-medie er R-134a, R-404, R-507 og R-407).

HFK-gassene inngår blandt de såkalte "klimagasser" og det er årsaken til at man nå pålegger alle anleggseiere en fast rutine for lekkasjeinspeksjon.

Forordningen er meget detaljert, totalt på 34 sider.
de 2 hovedkravene er at man skal føre et regnskap over alle vedlikehold som medfører påfylling av medie.
Dernest at anlegg som inneholder 3 kg skal ha en årlig kontroll av at det ikke har lekket ut medie, anlegg med 30 kg skal ha 4 slike kontroller og anlegg med 300 kg eller mer skal ha en kontroll pr måned.

Vi følger saken

[ Tilbake ]