ARKIV

22.06.04
CO2 I KULDEANLEGG

Buskerud Kulde AS har inngått avtale om leveranse av ett CO2 basert fryseanlegg til en ny dagligvarebutikk.
Leveransen skjer i nært samarbeid med det tyske LINDE KT som produserer selve maskinsystemet.Les mer......... Anlegget er basert på en s.k. subkritisk prosess med direkte ekspansjon av CO2 i frysefordampere.

På kondensatorsiden avgis varmen til en R-134a basert kjølekrets.Kjølekretsen er igjen koblet opp mot en glykolbasert tørrkjølerkrets.

Fryseanlegget vil få en fordamperytelse på ca 15 kW og vil arbeide med fordampningstemperatur - 35 C og en kondenseringstemperatur på ca -11 C. Dette vil gi god driftsøkonomi og en relativt enkel anleggsoppbygging.

CO2 teknologi har vært tilgjengelig i 2-3 år, men utbredelsen ble bremset som følge av at de tidligste anlegg var meget kostbare. Dette anlegget koster kun ca 10 % mer enn et tilsvarende HFK/R-507 basert anlegg, noe som gjør konseptet meget konkurransedyktig.

[ Tilbake ]