ARKIV

02.06.05
LEGIONELLA I KJØLETÅRN

Våren 2005 ble Norge nok en gang rammet av et dramatisk utbrudd av Legionella. 6 mennesker er bekreftet døde og nær 60 personer er trolig smittet. I kjølvannet av dette har det oppstått endel misforståelser om tekniske begrep rundt slikt utstyr. Unngå forvirring ,- Les mer her: KJØLETÅRN,- Våtkjøletårn,- Det er denne typen utstyr som kan være kilden til legionella.

Dette er en innretning som plasseres utendørs hvor man lar vann sprøytes ned i en motgående kraftig luftstrøm med det til hensikt at litt av vannet skal fordampe. Dermed kjøles det resterende vannet ned til temperatur lavere enn luften.Dette vannet samles opp i bunnen av kjøletårnet og benyttes så til avkjøling av teknisk utstyr. Dernest pumpes det opp i kjøletårnet for ny fordampning. Man etterfyller nytt vann etter behov. Det benyttes normalt ikke kjøletårn i ordinære kuldeanlegg.

LUFTKJØLT KONDENSATOR,- Dette er den type kondesator det er på de aller fleste kuldeanlegg som er bygget frem til slutten av 90 tallet. Dette er en tørr-kondensator hvor det ikke tilføres vann. Systemet er lukket, man slipper ikke ut noen form for væske. Her finnes det ikke fare for legionella.

TØRRKJØLER. Dette er en innretning som i utseende og virkemåte er nokså lik kondensatoren. Forskjellen er at det sirkuleres frostvæske inne i rørene i steden for kuldemedie. Dette er en løsning som er fremtredene fra århundreskiftet, den har mange fordeler. Her er det heller ikke fare for legionella.

[ Tilbake ]