ARKIV

01.12.06
F-GASS DIREKTIVET - VIKTIG INFORMASJON

EU implementerer i disse dager F-Gass direktivet som berører alle kuldeanlegg med mer enn 3 kg kuldemediefylling. Les her hvordan dette vil påvirke norske kuldebrukere og anleggseiere. EU har vedtatt sitt direktiv nr. REG 842/2006 som er gitt navnet „F-Gass direktivet“.
Via EØS avtalen vil dette også gjelde Norge uten endringer. Direktivet har til hensikt å redusere utslipp av alvorlige drivhusgasser bl.a. kuldemediene av type HFK (R-134, R-404, R-507 etc).
Hvert land skal ha sitt regelverk på plass innen 4. Juli 2007 og ordingen skal være i drift fra 4. Juli 2008. F-Gass direktivet må ikke forveksles med utfasingsprogrammet for HKFK. ( R-22 m fl.)

Direktivet inneholder noen viktige artikler som påvirker hele kuldebransjen.

Artikkel 3: Forebyggende arbeid.

- Krav om forebyggende tiltak mot lekkasjer.
Herunder kontroll av alle anlegg etter et fastsatt mønster.

- Periodisk lekkasje kontroll som utføres av sertifisert personell. Trolig 1 eller 2 ganger pr. år.
Frekvensen avhenger av anleggets fylling. Resultatet skal dokumenteres. Avvik og lekkasjer skal utbedres før anlegget fylles på nytt.

- Alle anleggseiere skal føre kuldemedieregnskap som viser beholdning, etterfylling, avtapping på alle anlegg. Hvordan og hvor dette skal rapporteres er ikke avgjort i skrivende stund.


Det er artikkel 3 som inneholder de viktigste endringene for anleggseierene. Det er her vi må sette inn ressurser for å finne de mest kostnadseffektive løsninger. Buskerud Kulde AS deltar i bransjeforeningens samarbeid med myndighetene i sakens anledning. Det opprettes trolig arbeidsgrupper bestående av brukere, kuldeentreprenører, leverandører av utstyr og returselskaper. Målet er å gjøre tilpassingen til F-Gass direktivet så smidig og ubyråkratisk som mulig.


Artikkel 4: Retursystemer.

Her nedfelles kravene til retur av brukt medie, gjenvinning og eventuell destruksjon. Det finnes allerede slike systemer i Norge, vi har i snart 15 år samarbeidet med Stiftelsen ReturGass (SRG) om betryggende håndtering av medie. Det er vår mening at artikkel 4 skaper få utfordringer for anleggseiere.Artikkel 5: Opplæring /sertifisering.

Her fremkommer harmoniserte krav til kompetanse i entreprenørbedrifter og hos fagpersonell. Disse kravene skal samsvare med opplæringsprogrammer som skal iverksettes i alle land.
Artikkel 5 vil primært påvirke hverdagen til entreprenører, men i neste omgang skal også kuldemedie leverandører og importører sertifiseres. Omsetning av kuldemedie er regulert fra 4. Juli 2009.

Buskerud Kulde AS er godt rustet for en slik sertifisering, og vil sette inn de nødvendige ressurser for raskt å oppnå de nødvendige godkjennelser. (Vi er allerede godkjent i Statens Sentrale Godkjenningsordning øvre tiltaksklasse, TELFO Godkjenningsordningen og innehar diverse sertifikater og rutiner inne området ”varmt arbeid” og bruk av mekanisk arbeidsutstyr).

Konklusjon:

- Forordningen vil påvirke hverdagen til hele kuldebransjen og spesielt anleggseiere.

- Det er viktig at man holder seg informert, og iverksetter eget planarbeid.

- Anleggseiere og entreprenører må samarbeide slik at man kan finne de mest kostnadseffektive løsninger for å oppfylle forandringens krav. Herunder arkivering av dokumentasjon og innrapportering.

- Trolig kan man utvide dagens rutineservice/forebyggende vedlikehold til å omfatte de pålagte kontroller.
[ Tilbake ]