ARKIV

04.09.09
Buskerud Kulde AS sertifiseres innen nye områder

Buskerud Kulde AS har innledet sammarbeid med Teknologisk Instistutt om sertifisering med påfølgende CE-merking av det konstruksjonsarbeid og påfølgende sammenstilling som skjer ved bedriften. EU innførte for en tid tilbake sitt PED-direktiv som berører alt trykksatt utstyr. Siden direktivet ble vedtatt er alt utstyr og alle komponenter som inngår i kuldeanlegg levert etter dette direktiv. I de senere år er også sammenstillingen av CE - merket utstyr beørt av direktivet. Det samme gjelder konstruksjon og dimensjonering av rørnettet i anlegget. Vi har siden 1993 hatt egne prosedyrer som sikrer at vårt arbeid utføres i samsvar med gjeldene regler. Prosedyrene revideres kontinuerlig og tilpasses den utvikling som skjer i faget og samfunnet forøvrig
For ytterlig å forsterke dette arbeidet har vi nå innledet samarbeid med Teknologisk Institutt som vil forestå årlig revisjon av vårt KS system.
Buskerud Kulde vil dermed gis mulighet til å CE-merke alt eget utført kostruksjonsarbeid og sammenstilling.


[ Tilbake ]