ARKIV

04.08.08
Nyansettelser i Buskerud Kulde AS

Buskerud Kulde AS ser poistivt på fremtiden og vi forsterker vår stab av dyktige teknikere. I alt 4 nyansettelser er enten gjennomført eller nær forestående.

Vår bedrift er i den heldige sitausjon at vi har en stabil stamme av teknikere. En rekke av våre medarbeidere har hittil mottatt Norges Vel`s medalje for mer enn 30 års innsats ved bedriften. Men,- tiden innhenter oss alle og vi har i kommende år avgang for pensjonsalder.

Buskerud Kulde AS er en kunnskapsbedrift våre kunder er avhengig av at vi har en god kontinutet.
Derfor har rekruttert i alt 4 nye teknikere som vil inngå i vår stab.

I disse dager foregår kursing innen spesialfelter av faget.
Som kursleverandør har vi valgt "Navitas" (Tidligre Statens Kjølemaskinist Skole ) i Trondheim.

I tillegg har vi et samarbeid med kursavdelingen hos en av våre levrandører.[ Tilbake ]