ARKIV

23.11.10
Kuldeanlegg og varmepumper, - Bidrag til energisituasjonen

Buskerud Kulde AS har deltatt i et utredningsarbeid i regi av Norges Forskningsråd. Under paraplyen til ENERGI 21 har man samlet viktige aktører i kuldebransjen med formål å fremme en rapport om energi-potensialet for faget. Vårt firma fikk i oppdrag å lede gruppen som har bestått av 9 personer med ulik bakgrunn. Næringsorganisasjoner, konsulenter, forskning og leverandører har arbeidet sammen for å trekke frem nøkkeltall om mulig energigevinst for kulde,- og varmepumpefaget.

Rapporten vil inngå i et større arbeid som legges frem senere i år. Her vil man i tillegg til kulde,- og varmepumpeområdet ta for seg bioenergi og termisk energi.

Delen som omhandler kulde,- og varmepumepfaget finner man her på vår hjemmeside under "Kuldefakta"

[ Tilbake ]