ARKIV

25.01.12
Buskerud Kulde AS har mottatt sitt F-gass sertifikat

F-gassforordningen( EF) 842/2006 trer i kraft i Norge sommeren 2013. Innen den tid må alle aktører og anleggseiere ha implementert rutiner for å imøtekomme disse krav. Alle aktører som skal håndtere HFK kuldemedier må ha relevant sertifikat. Vårt firma er opptatt av å minisere alle former for lekkasje av kuldemedier. Som et ledd i dette arbeidet har vi valgt å være bland de første i landet som sertifiserer vårt personell og vår virksomhet i øverste kategori,- kategori 1 i F-gass forordningen.
Det betyr at våre arbeidsrutiner, kunnskap, - utstyr, - og administrative systemer er i samsvar med de krav som settes i F-gassforordningen.
I løpet av inneværende år vil vi tilby de av våre kunder som har rutinevedlikehold at dette utvides slik at de rutiner som pålegges anleggseier oppfylles som en del av det planlagte vedlikehold.
Det betyr at vi i samsvar med de oppgitte intervall vil kontrollere om anlegget er fritt for lekkasjer samt kunne dokumentere hva som er gjort i forbindelse med eventuelle lekkasjer.
Det er KLIF som forvalter regleverket i Norge. Her finner du lovteksten:
http://www.klif.no/no/naringsliv/EU-forordningen-pa-fluorholdige-klimagasser/--MENY/Relevant-lovverk/[ Tilbake ]