ARKIV

11.11.13
Kraftig økning i avgift for F gass

Vi har sett saken omtalt i media og får i dag følgende informasjon fra vår bransjeforening i NHO:
Det fremlagte forslag til statsbudsjett inneholder en økning på om lag 45 % fra dagens avgiftsnivå I dagens statsbudsjett foreslår regjeringen å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på klimagassen HFK fra om lag 100 kroner til om lag 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.For å beregne riktig avgift skal avgiftssatsen per kilo gass multipliseres med den GWP-verdi den enkelte avgiftspliktige gass har. For 2014 kan satsen bli 0,330 kroner per kilo. Dette vil bety at R404A får en avgift på 3300 (GWP) x 0,330 = 1.089,- kr pr kilo. Dette tilsvarer en økning på 45 % i forhold til 2013.

[ Tilbake ]