ARKIV

13.02.14
Buskerud Kulde AS utvider sitt PED sertifikat til Kat IV

Vi ser en dreining i markedet mot naturlige kuldemedier. Spesielt er anlegg basert på karbondioksid (CO2) i transkritisk drift er aktuelle for vår del av markedet. Det høye trykket i disse anlegg setter spesifikke krav til konstruksjon, sammenstilling og driftsettelse. Buskerud Kulde AS har derfor utvidet sitt godkjenningsområde til øverste trykklasse,- vi er med virkning fra desember 2013 sertifisert etter «Direktiv om trykkpåkjent utstyr 97/23/EF Modul H /H1 i kategori IV» Buskerud Kulde As er underlagt årlig kontroll og revisjon av det godkjente kontrollorganet Teknologisk Institutt. ( EF- Notified Body 0435). Til grunn for vårt utvidete sertifikat ligger våre rutiner,- prosedyrer og sertifikater. Prosessen fra beregning, konstruksjon, sammenstilling og idriftsettelse er beskrevet i detalj, det samme er kravet til kontroller og sikkerhetsanalayser.
Bedriftens hardloddere har hver 3 forskjellige sertifikater og det avlegges halvårlige sveiseprøver i bedriftens regi. Materialvalg er underlagt egen kontroll,- og det benyttes kobberlegerte rør for trykk opp til 120 bar.
Buskerud Kulde AS er med dette i stand til å levere det mest moderne og mest miljøvennlige av alle anleggstyper.


[ Tilbake ]