ARKIV

30.01.15
F-Gassforskriften revideres

Fra vår bransjeorganisasjon VKE har vi fått en tilbakemelding i forbindelse med at det har vært et møte med Miljøverndirektoratet i anledning revisjon av F-Gassforskriften.
Miljøverndirektoratet la frem en oppdatert status i forbindelse med revidering av F-gass forordningen.
Hovedpunktene fra dette møtet er at det innenfor EU fra 1. januar 2015 ble innført nye grenser for anleggenes kuldemediefylling i forbindelse med gjennomføring av F-gass kontroll.
Det kommer også nye datoer i forbindelse med utfasing av blant annet R-507 fra 2020.
Det som i første omgang får mest betydning for de fleste av våre kunders anlegg er at kravet til 2 stk. årlige F-gass kontroller senkes fra 30 kg kuldemedie fylling til 13 kg. pr. anlegg. ( Grensen settes til 40 tonn CO2 ekvivalent)
Miljøverndirektoratet kan fortsatt ikke gi oss en dato for når de vil innføre reglene som nå er innført i EU og som Norge er forpliktet til å innføre. Den informasjon som foreligger pr i dag vil endringene tre i kraft tidligst 1. januar 2016.
Uavhengig av innføringen av den reviderte F-gass forordningen har Direktoratet besluttet at det fra og med 1. januar 2015 ble en økning av den statlige avgiften på 7,3 %
En mer detaljert redegjørelse ligger under fliken «Kuldefakta» på denne hjememsiden.


[ Tilbake ]