ARKIV

29.10.15
Statsbudsjettet for 2016

Vi har via vår bransjeorganisasjon VKE blitt gjort oppmerksom på at forslaget til Statsbudsjett inneholder et forslag om økning av avgiften på F gass. Her gjengir vi hav VKE har avdekket i forslaget. Den viktigste nyheten her er at avgiftsgrunnlaget vil bli basert på en nyere forskningsrapport enn den som Toll- og avgiftsdirektoratet hittil har benyttet.
Det er ikke oppgitt hvilken som nå legges til grunn, men en kan anta at det blir IPCC AR4. Dette vil innebære en stor avgiftsøkning på enkelte kuldemedier, f.eks. vil R404A som består av 44% R-125, 4% R-134a, og 52% R-143a få nye GWP-verdier. GWP for R125 oppjusteres fra 2800 til 3500, GWP for R134a går fra 1300 til 1430, og GWP for R143a går fra 3800 til 4470. Når avgiften økes med ytterligere 17 kroner per tonn CO 2 –ekvivalenter, vil dette bety omtrent 20% høyere avgift for R404A. Dette er i tråd med hva VKE har informert om på våre foredrag. For kuldemedier med høy GWEP kan en bare vente enda større avgiftsøkninger frem mot salgsforbudene av HFK, som trer i kraft i perioden 1. januar 2020 til 1. januar 2025


[ Tilbake ]