ARKIV

19.07.17
Bruk av CO2 i mindre,- og mellomstore kuldeanlegg

CO2 er fremtidens kuldemedia. Det er ikke brennbart,- det er harmløst mot naturen og det har en akseptabel profil for arbeidsmiljøet. Utfordringen har vært at anleggene er kompliserte og at de ikke kan stoppes over lang tid. Vi har nå bygget et testanlegg som i stor grad imøtegår dette. LES MER Hos matprodusenten Holsfjord Produkter har vi bygget et kuldeanlegg som kan slås av og tas ut av bruk uten at CO2 fyllingen må slippes ut. Anlegget betjener et moderne prefabrikkert kjølerom på 300 m3. Kuldeytelsen er maksimalt 20 kW og rommet brukes til nedkjøling av friske grønnsaker fra friland. Anlegget har en fylling på 18 kg CO2 og det har et designtrykk på 90 bar. Det betyr at man kan la anlegget så avslått i ca + 30 C uten at det oppstår problemer.

Prisen på anlegget er ca 35-40 % høyere en ett tilsvarende anlegg med F gass, men sett over tid vil dette jevne seg ut
Vi har benyttet 2 fordampere hver med individuell regulering.

Etter planen skal neste testanlegg kjøle ned et datarom.


[ Tilbake ]